რეკლამის ფასები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების რეკლამის ფასები

პოლიტიკური რეკლამის ფასები
აგვისტო-სექტემბერი
პოლიტიკური რეკლამა – არაპრაიმტაიმი - 1 წუთი – 180 ლარი
პოლიტიკური რეკლამა – პრაიმტაიმი - 1 წუთი – 420 ლარი
სარეკლამო სიუჟეტი (3 წუთი)- არაპრაიმტაიმი - 480 ლარი
სარეკლამო სიუჟეტი (3 წუთი)- პრაიმტაიმი - 600 ლარი
საეთერო დრო (მინიმუმ 5 წუთი)-არაპრაიმტაიმი - 50 ლარი
საეთერო დრო (მინიმუმ 5 წუთი)-პრაიმტაიმი - 120 ლარი
მორბენალი სტრიქონი (1 დღე) - 20 ლარი
განცხადება – ხმოვანი (ნახევარი თაბახი – 1 დღე) - 80 ლარი
რადიო ,,არგო,, - 1 წუთი 80 ლარი
ოქტომბერი
პოლიტიკური რეკლამა – არაპრაიმტაიმი - 1 წუთი – 240 ლარი
პოლიტიკური რეკლამა – პრაიმტაიმი - 1 წუთი – 480 ლარი
სარეკლამო სიუჟეტი (3 წუთი)- არაპრაიმტაიმი - 540 ლარი
სარეკლამო სიუჟეტი (3 წუთი)- პრაიმტაიმი - 780 ლარი
საეთერო დრო (მინიმუმ 5 წუთი)-არაპრაიმტაიმი - 120 ლარი
საეთერო დრო (მინიმუმ 5 წუთი)-პრაიმტაიმი - 150 ლარი
მორბენალი სტრიქონი (1 დღე) - 20 ლარი
განცხადება – ხმოვანი (ნახევარი თაბახი – 1 დღე) - 80 ლარი
რადიო ,,არგო,, - 1 წუთი 100 ლარი

ტელევიზია ,,არგოს,, სარეკლამო ფასები

მოძრავი სტრიქონი (მოძრაობს მთელი გადაცემების მანძილზე, ფაქტიურად მისდევს პროგრამას), ტექსტი არ უნდა აღემატებოდეს 10-15 სიტყვას.
1. ერთი დღე ინდივიდისთვის – 5 ლარი (პერსონალური, მაღაზიის შეთავაზება და ა.შ)
2. ერთი დღე ორგანიზაციისთვის – 10 ლარი

განცხადებები – (ტექსტი იწერება ეკრანზე და თან იკითხება)
1 დღე 2 დღე 3 დღე 4 დღე 5 დღე
1. ყიდვა გაყიდვა 12 18 23 28 33
2. დაკარგვის შესახებ 3 6 9 12 15
3. სასწავლო დაწესებულებები 20 30 45 55 70
4. დიდი ორგანიზაცია, შპს, პსპ და სხვა 25 40 50 60 75

შენიშვნა: 5 დღის შემდეგ ყოველი დღის ღირებულება იქნება 2 ლარი

რეკლამა: (ტექტს თან ახლავს ვიდეოკადრები)
1 წუთის ღირებულება – 60 ლარი, ნახევარი წთ – 30 ლარი, 20 წმ – 20 ლარი, 10 წმ – 10 ლარი.
ეს არის 1 დღის ღირებულება, მინიმუმ 15 – მაქსიმუმ 20 გასვლა.
შენიშვნა: 1 თვიან შეკვეთას აკლდება ღირებულების 20%.

რადიო ,,არგო,,
1. ინდივიდუალური განცხადება – 1 დღე – 3 ლარი
2. რეკლამა – 1 წუთის ღირებულება – 30 ლარი
რადიო+ტელევიზია
1. ინდივიდუალური განცხადებები – 1 დღე – 6 ლარი
2. კომერციული – 1 დღე 12 ლარი
3. რეკლამა 1 წუთი – 75 ლარი
განცხადებებისა და რეკლამებს ,,არგოს,, ფეისბუკ გვერდზე განთავსებისთვის დაემატება 5 ლარი