რეკლამის ფასები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების რეკლამის ფასები

პოლიტიკური რეკლამის ფასები
აგვისტო-სექტემბერი
პოლიტიკური რეკლამა – არაპრაიმტაიმი - 1 წუთი – 180 ლარი
პოლიტიკური რეკლამა – პრაიმტაიმი - 1 წუთი – 420 ლარი
სარეკლამო სიუჟეტი (3 წუთი)- არაპრაიმტაიმი - 480 ლარი
სარეკლამო სიუჟეტი (3 წუთი)- პრაიმტაიმი - 600 ლარი
საეთერო დრო (მინიმუმ 5 წუთი)-არაპრაიმტაიმი - 50 ლარი
საეთერო დრო (მინიმუმ 5 წუთი)-პრაიმტაიმი - 120 ლარი
მორბენალი სტრიქონი (1 დღე) - 20 ლარი
განცხადება – ხმოვანი (ნახევარი თაბახი – 1 დღე) - 80 ლარი
რადიო ,,არგო,, - 1 წუთი 80 ლარი
ოქტომბერი
პოლიტიკური რეკლამა – არაპრაიმტაიმი - 1 წუთი – 240 ლარი
პოლიტიკური რეკლამა – პრაიმტაიმი - 1 წუთი – 480 ლარი
სარეკლამო სიუჟეტი (3 წუთი)- არაპრაიმტაიმი - 540 ლარი
სარეკლამო სიუჟეტი (3 წუთი)- პრაიმტაიმი - 780 ლარი
საეთერო დრო (მინიმუმ 5 წუთი)-არაპრაიმტაიმი - 120 ლარი
საეთერო დრო (მინიმუმ 5 წუთი)-პრაიმტაიმი - 150 ლარი
მორბენალი სტრიქონი (1 დღე) - 20 ლარი
განცხადება – ხმოვანი (ნახევარი თაბახი – 1 დღე) - 80 ლარი
რადიო ,,არგო,, - 1 წუთი 100 ლარი

უფასო პოლიტიკური რეკლამის შესახებ

უფასო სარეკლამო დროის მიღების უფლების მქონე საარჩევნო სუბიექტებს ვაცნობებთ, რომ რეკლამის განთავსების დღემდე არანაკლებ ორი დღით ადრე თავიანთი დროის გამოყენების სურვილის შესახებ აცნობენ ტელეკომპანიის ადმინისტრაციას და შეათანხმონ მასთან რეკლამის განთავსების დროები. სუბიექტი ვალდებულია მაუწყებლის ოფისის მისამართზე ფოსტით გამოგზავნოს ან წარმოადგინოს უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსების შესახებ განაცხადი დადასტურებული უფლებამოსილი პირის მიერ რგოლი ან რგოლების ქრონომეტრჟის მითითებით და დაურთოს მაღალი გარჩევადობის (HD)რგოლი ციფრული მატარებლით – წარწერით უფასო პოლიტიკური რეკლამა.

ტვ. ,,არგო,,

ტელევიზია ,,არგოს,, სარეკლამო ფასები

მოძრავი სტრიქონი (მოძრაობს მთელი გადაცემების მანძილზე, ფაქტიურად მისდევს პროგრამას), ტექსტი არ უნდა აღემატებოდეს 10-15 სიტყვას.
1. ერთი დღე ინდივიდისთვის – 5 ლარი (პერსონალური, მაღაზიის შეთავაზება და ა.შ)
2. ერთი დღე ორგანიზაციისთვის – 10 ლარი

განცხადებები – (ტექსტი იწერება ეკრანზე და თან იკითხება)
1 დღე 2 დღე 3 დღე 4 დღე 5 დღე
1. ყიდვა გაყიდვა 12 18 23 28 33
2. დაკარგვის შესახებ 3 6 9 12 15
3. სასწავლო დაწესებულებები 20 30 45 55 70
4. დიდი ორგანიზაცია, შპს, პსპ და სხვა 25 40 50 60 75

შენიშვნა: 5 დღის შემდეგ ყოველი დღის ღირებულება იქნება 2 ლარი

რეკლამა: (ტექტს თან ახლავს ვიდეოკადრები)
1 წუთის ღირებულება – 60 ლარი, ნახევარი წთ – 30 ლარი, 20 წმ – 20 ლარი, 10 წმ – 10 ლარი.
ეს არის 1 დღის ღირებულება, მინიმუმ 15 – მაქსიმუმ 20 გასვლა.
შენიშვნა: 1 თვიან შეკვეთას აკლდება ღირებულების 20%.

რადიო ,,არგო,,
1. ინდივიდუალური განცხადება – 1 დღე – 3 ლარი
2. რეკლამა – 1 წუთის ღირებულება – 30 ლარი
რადიო+ტელევიზია
1. ინდივიდუალური განცხადებები – 1 დღე – 6 ლარი
2. კომერციული – 1 დღე 12 ლარი
3. რეკლამა 1 წუთი – 75 ლარი
განცხადებებისა და რეკლამებს ,,არგოს,, ფეისბუკ გვერდზე განთავსებისთვის დაემატება 5 ლარი