რეკლამის ფასები

ტელევიზია ,,არგოს,, სარეკლამო ფასები

1. მორბენალი სტრიქონი

ყიდვა გაყიდვა დღიურად 5 ლ 15 დღე და ზემოთ ფასდაკლება 20 %

რადიოში – ყიდვა გაყიდვა 1 დღით 5 ლარი 15 დღის ზემოთ
ფასდაკლება 20 %
ერთობლივი – მორბენალი რადიო 6 ლარი დღიურად ფასდაკლება არ ვრცელდება.

2. სასწავლო დაწესებულებები
მორბენალი დღიურად 10 ლარი , ერთი თვე და ზემოთ განთავსებისას ფასდაკლება დირექციასთან შეთანხმებით.
რადიოში იგივე პირობებით
ერთდროულად დღიურად 15 ლარი ერთი თვე და ზემოთ ფასდაკლება დირექციასთან შეთანხმებით.

3. განცხადებები ორგანიზაციებიდან
მორბენალი სტრიქონი 15 ლარი
ეკრანზე სტრიქონი წაკითხვით 20 ლარი
რადიოში 15 ლარი

4.რეკლამის განთავსება
წუთი 60 ლარი
რეკლამის ეთჯერადი დამზადება 50 ლარი
ერთი წამის რეკლამის საფასური 1 ლარი ერთ თვეზე მეტი პერიოდოთ განთავსებისას ფასდაკლება 20 %.

5.ვიდეოკასეტის გადაწერა ციფრულ რეჟიმში

ყოველი ერთი საათი 10 ლარი.

დისკის კოპირება გადამრავლება 5 ლარი

ყველა შემოტანილი რეკლამა ასევე ტავსდება ფეისბუქის სატელევიზიო და რადიო გვერდებზე უსაყიდლოთ.

6.განცხადებები –მარადიული ხსოვნა

ოჯახისა თუ თანაგრძნობის – ერთი დღე 10 ლარი, ორი – 15 ლარი, სამი -20 ლარი.
გახსენება და გამოსათხოვარი ფოტოთი – ერთი დღე 15 ლარი, ორი -20 ლარი.
გახსენება ვიდეო კადრებით არაუმეტეს 45 წამისა ერთი დღე 25 ლარი.

ტელე რადიო კომპანია „არგოს ადმინისტრაცია