,,ყველაზე ინტელექტუალური მოსწავლის” მე-6 სეზონის ფინალი