,,ყველაზე ინტელექტუალური მოსწავლის” მე-6 სეზონის VII-ტური