,,თავისუფალი სკოლის,, პროექტს ერმალო მაღრაძე სტუმრობს