მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის საჯარო სკოლაში მანდატურები შედიან